ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5Κ/2023(ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5Κ/2023 : 12 Φεβρουαρίου 2024 έως 27 Φεβρουαρίου 2024)
ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΣΕΠ 6Κ/2023
YOUTH PASS : ΕΩΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΑΝΟΙΞΑΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΔΑΠ
Market Pass - Άνοιξε η πλατφόρμα

passport imageΑιτήσεις Μετανάστευσης

Παροχή υπηρεσιών σχετικά με το υπουργείο μεταναστευτικής πολιτικής και ασύλου.

     Η ομάδα μας παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες σε Μετανάστες αλλά και σε εργοδότες που απασχολούν υπηκόους τρίτων χωρών. Δημιουργήθηκε ώστε οι μετανάστες που μένουν στην Ελλάδα να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες και συμβουλές από εξειδικευμένο προσωπικό και κατά περίπτωση από  δικηγόρους, διοικητικά στελέχη και λογιστές. Στελέχη με μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση σε όλα τα θέματα που αφορούν τους μετανάστες στην Ελλάδα είναι στην διάθεσή σας καθημερινά για να σας εξυπηρετήσουν.

     Εργαζόμαστε καθημερινά για να σας δίνουμε άμεσα και αξιόπιστα απαντήσεις. Φροντίζουμε να απαντούμε για όσα γνωρίζουμε και να βρίσκουμε τις κατάλληλες για την κάθε περίπτωση λύσεις. Οι συνεργάτες μας είναι πάντοτε στη διάθεσή σας να συζητήσετε το ζήτημα που σας απασχολεί, να σας προτείνουν, να βρούμε από κοινού λύσεις και να τις υλοποιήσουμε

      Κατάθεση αιτήσεων για όλες τις κατηγορίες

     1.  Άδειες Διαμονής για Εργασία
     2.  Άδειες ειδικού σκοπού: Δεν παρέχεται πρόσβαση στην εργασία
     3. Μέλη οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας
     4.  Άδειες μακράς διάρκειας
     5. Εξαιρετικοί και Ανθρωπιστικοί λόγοι
     6. Σπουδές/Κατάρτιση/Έρευνα/Εθελοντισμός/Νεανική Κινητικότητα
     7. Μέλη οικογένειας Έλληνα/ίδας πολίτη
     8. Μέλη οικογένειας πολίτη Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.)
     9. Ομογενείς/Απορριφθέντες ΕΔΤΟ και ιθαγένειας
     10. Μετάκληση
     11.  Έγκριση θεώρησης εισόδου για οικογενειακή επανένωση
     12.  Ειδική Βεβαίωση Νόμιμης Διαμονής
     13. Παράτυπα εργαζόμενοι στην αγροτική οικονομία
     14. Μερική ανάκληση άδειας λόγω κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας
     15. Επανέκδοση

     Αιτήματα αλλοδαπών

    •  Αιτήματα για Ανανέωση άδειας διαμονής
    • Υποβολή αιτημάτων ανανέωσης της άδειας διαμονής
    • Αιτήματα για Αρχική Χορήγηση άδειας διαμονής
    • Υποβολή αιτημάτων χορήγησης άδειας διαμονής για πρώτη φορά
    • Αιτήματα για  χορήγηση άδειας διαμονής για Εξαιρετικούς Λόγους
    • Αιτήματα για λοιπές αιτήσεις και δηλώσεις (αιτήσεις ενημέρωσης, αιτήσεις κατάθεσης συμπληρωματικών δικαιολογητικών κ.α.)
    • Αιτήματα έγκρισης θεώρησης εισόδου για οικογενειακή επανένωση

    Αιτήματα εργοδοτών

Υποβολή αιτημάτων εργοδοτών για μετάκληση εργαζομένων πολιτών τρίτων χωρών

Υποβολή αίτησης προσωρινής απασχόλησης εποχιακών εργατών γης - Έκτακτη διαδικασία άρθ.16 παρ.1α